Zostań Członkiem Stowarzyszenia za darmo!

Wielu z Was w rozmowach na zlotach i nie tylko wyrażała zainteresowanie Stowarzyszeniem i członkostwem w nim. Jednak niejednokrotnie przeszkodę stanowiły pieniądze, a konkretnie zbyt wysoka w opinii wielu z Was, składka członkowska. Dla jednych to wydatek zbytnio obciążający budżet, inni mają obawy, czy pieniądze te zostaną odpowiednio zagospodarowane i wpłata składki nie będzie przysłowiowym wyrzuceniem ich w błoto. Dlatego Członkowie Stowarzyszenia podjęli decyzję, by wyjść Wam naprzeciw - teraz możesz dołączyć do Członkostwa w Stowarzyszeniu zupełnie za darmo przez pierwszy rok członkostwa! Na jakich zasadach?

- by do nas dołączyć, wyślij na adres Stowarzyszenia wypełnioną Deklarację Członkowską Deklaracja Członkowska, zaznaczając opcję rocznego bezpłatnego członkostwa (oczywiście można wybrać członkostwo w pełni odpłatne, wtedy w/w opcji w formularzu nie zaznaczamy).

- zostajesz Zwyczajnym Członkiem Stowarzyszenia, zachowując pełnię praw członka, ale i jego obowiązków, wynikającą ze Statutu Stowarzyszenia Cougar Klub Polska, czyli m.in. możesz uczestniczyć w Walnych Zebraniach z zachowaniem pełnego prawa do głosowania oraz do kandydowania na stanowiska.

- z racji faktu, że nie wspierasz finansowo Stowarzyszenia, nie będą Ci przysługiwać rabaty, dopłaty, dofinansowania ustalone przez Zarząd Stowarzyszenia, a przysługujące Członkom Zwyczajnym, którzy opłacają roczne składki członkowskie.

- jeżeli po jakimś czasie od przystąpienia do Stowarzyszenia dojdziesz do wniosku, że jednak chcesz mieć pełne prawa Członka Zwyczajnego i zapragniesz uiścić składki, możesz to zrobić w każdej chwili - Twoje członkostwo automatycznie stanie się członkostwem pełnym, z zachowaniem prawa do dofinansowań, rabatów i dopłat ustalonych przez Zarząd Stowarzyszenia

- darmowe członkostwo obowiązuje w roku, w którym przystępujesz do stowarzyszenia i kończy się 31 grudnia danego roku. Opłacenie składki członkowskiej za lata następne jest obowiązkowe. Nie opłacenie ich w terminie ustalonym przez Zarząd (zwykle do końca marca danego roku) będzie skutkowało natychmiastowym skreśleniem z listy Członków Zwyczajnych. Składki wpisowego nie musisz opłacać w następnym roku - zostałeś/aś z niej zwolniony/a w pierwszym roku członkostwa.

Pewnie zastanawiasz się, co w takim razie otrzymasz od Stowarzyszenia, skoro przystępując do członkostwa bezpłatnie przez pierwszy rok nie otrzymasz jakiegoś dofinansowania czy rabatu? Nie martw się, zakres wsparcia finansowego akcji dla poszczególnych członków zależy od decyzji Zarządu, który każdorazowo oceni możliwości finansowe Stowarzyszenia i sprawiedliwie rozdzieli posiadane środki, być może także wśród Członków, którzy przystąpili do organizacji bezpłatnie. Co ponadto? Będziesz mieć przede wszystkim możliwość zobaczenia, jak działa organizacja, obserwowania, ale i aktywnego uczestnictwa w jej życiu i przy jej współtworzeniu. Otworzą się przed Tobą możliwości prawne do realizowania Twoich pomysłów związanych ze społecznością fanów cougara w Polsce. Jeśli masz możliwość, możesz pomóc pozyskiwać partnerów i sponsorów dla Stowarzyszenia, organizować wydarzenia i akcje pod szyldem Stowarzyszenia, integrować Stowarzyszenie z innymi klubami samochodowymi w Polsce i na świecie. Będziesz mieć możliwość wybierania władz, głosowania, zgłaszania swoich kandydatur na stanowiska w Zarządzie i Komisjach.

Możliwości jest wiele. Rzeczy do zrobienia jeszcze więcej. Jeśli masz głowę pełną pomysłów, zapał i czas, by działać, zapraszamy w nasze szeregi :)

Przystąpienie do bezpłatnego członkostwa przez pierwszy rok reguluje Uchwała ZWZ nr 10/1/2015 z 13 grudnia 2015r.