Członkostwo

Chcesz zostać Członkiem Stowarzyszenia Cougar Klub Polska?
Wypełnij Deklarację Członkowską, zdobądź podpisy wprowadzające dwóch aktywnych członków zwyczajnych Stowarzyszenia i wyślij ją na adres korespondencyjny Stowarzyszenia. Pamiętaj, że poza wieloma przywilejami, członkostwo wiąże się także z obowiązkami przestrzegania statutu i uchwał Stowarzyszenia, aktywnego uczestnictwa w jego działalności oraz opłacania składek członkowskich.

 

Chcesz dobrowolnie zrezygnować z członkostwa w Stowarzyszeniu Cougar Klub Polska?
Wypełnij formularz Rezygnacji z Członkostwa i wyślij go na adres korespondencyjny Stowarzyszenia.

 

Jakie przywileje daje Ci członkostwo w Stowarzyszeniu Cougar Klub Polska?
Przede wszystkim, jako członek Stowarzyszenia, masz realny wpływ na jego kształt i działalność. Twoje prawa określone w statucie pozwalają Ci m.in. wybierać i być wybieranym do władz klubu oraz uczestniczyć w Walnych Zebraniach z głosem stanowiącym. Jako aktywny członek masz pełne prawo brać czynny udział we wszystkich formach działalności klubu oraz masz pierwszeństwo do uczestnictwa w imprezach i wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie. Wywiązawszy się obowiązku uiszczenia składek, masz dostęp do limitowanych gadżetów klubowych oraz zniżek na różne usługi wynikające z umów partnerskich i sponsorskich zawartych przez stowarzyszenie.

 

 

 

Formularze do pobrania:
Deklaracja Członkowska (pdf, 471kB)
Rezygnacja z Członkostwa (pdf, 493kB)