Zarząd i Komisje

Zarząd:
Prezes Zarządu: Dawid Pietrzak
Wiceprezes Zarządu: Patryk Buca
Skarbnik i Sekretarz: Miłosz Kołodziejczak

Komisja rewizyjna:
Przewodniczący: Joanna Niemiec
Wiceprzewodniczący: Piotr Szarow
Sekretarz: Dominik Dusik

Komisja dyscyplinarna:
Przewodniczący: Honorata Smolińska
Piotr Kozieł
Beniamin Milczanowski